Få fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande! Gå till anmälan

Pedagogik & Metodik för kursledare och specialister som genomför utbildningar

Train the trainer/Pedagogik & Metodik

En företagsanpassad utbildning i Pedagogik & Metodik för kursledare och specialister som genomför utbildningar

5.0
Earlier participants say

Sign up now

Our courses are held both physically and digitally. Physical courses take place at the beautiful Åkeshofs castle. Digital courses take place via Teams.


  Get in touch

  Would like to know more about Train the trainer/Pedagogik & Metodik? Provide your contact information and we'll be in touch.

   Pedagogik & Metodik för specialister, kursledare, tekniker och konsulter

   (Kursen finns även med internationell inriktning, på engelska) Att säkerställa effektiv kompetensöverföring är ett verksamhetskritiskt område för de flesta företag och organisationer. Vi tränar era specialister, utbildare och tekniker att genomföra professionella och pedagogiska utbildningar för kolleger och kunder. Vi kommer att slipa kroppsspråket, förmågan att fånga deltagarnas intresse och få fram ett budskap. Vi kommer att visa hur man ska lägga upp en utbildning på bästa sätt, hur man konstruerar verkningsfulla övningar och aktiverar sina kursdeltagare. Ni kommer att få en mängd värdefulla konkreta tips och personlig coaching som gör att ni påtagligt ökar era interna specialisters förmåga att föra över sin kunskap och kompetens till övriga organisationen och slutanvändare. Ni kommer att se resultat när det gäller nivån på era kurser och utbildningar efter den här utbildningen. Se även våra kurser Cross Cultural Communication och International Business Presentations

   Star Star Star Star Star
   Väldigt givande!

   "The course I did was very useful and relevant to my position and the challenges I have"

   Ericsson

   Star Star Star Star
   Intressanta och inspirerande!

   "Cognosis courses are really good. Interesting and inspiring , extremely good case . Kanonbra trainers!"

   Schneider-Electric

   Star Star Star Star Star
   En fantastisk föreläsare!

   "The course was a real eye opener . A great lecturer . I've got a brand new security to lean upon in future negotiations . The tips , feedback and the tools are invaluable for me"

   ICA Sverige

   Star Star Star Star Star
   Bland de bästa i utbildningsväg!

   "Among the best in the educational path I have experienced in my 20 years in business."

   Vestas Northern Europe

   Star Star Star Star
   Kursen var helgjuten!

   "Unbelievable eventful ! Cognosis course gave me great tool for my work. I feel strengthened in my role , has received a new awareness. The course was the consummat "

   Universitetssjukhuset i Linköping

   Star Star Star Star Star
   Har gett mig fantastiska möjligheter!

   "Sedan jag gick den första utbildningen har det gett mig fantastiska möjligheter både yrkesmässigt, globalt, affärsmässigt och privat."

   Telia Sonera

   Larger group?

   When you're signing up 3 participants you'll receive a 10% discount. 4-5 participants gives 15% discount. 6 or more gives 20% discount.

   Effekten av en utbildning i Pedagogik & Metodik

   Efter en specialanpassad utbildning i Pedagogik & Metodik har ni blivit väl tränade att genomföra bra interna och/eller externa utbildningar. Ni har maximerat era specialisters förmåga att föra över kompetens och kunskap internt i organisationen och till kunder.

   • Ni har slipat fram rätt upplägg och innehåll i utbildningen. Ni har ett antal bra övningar och vet hur ni ska få upp engagemanget hos deltagarna. Ni vet hur ni ska säkerställa att informationen har nått fram. Fördelen med att hela avdelningen eller företaget får samma träning, är att ni har samma metodik, hjälps åt med hur ni ska utarbeta bra övningar och bygger en stark intern kunskapskultur.
   • Ni kommer garanterat att ha fått en ökad säkerhet och professionalism i framförandet. Ni kommer att veta hur ni ska ta rummet i besittning och fånga deltagarnas intresse. Upp till 70 % av kommunikationen sker icke-verbalt. Kroppsspråket kan förstärka och bekräfta ett budskap – eller stjälpa det. Genom coaching, konstruktiv personlig feedback och filmning kommer vi att se till att varje person hittar sin egen stil och använder sin personlighet på bästa sätt. Eventuella olater och skavanker slipar vi bort.

   Vem riktar sig kursen i Pedagogik & Metodik till

   Vi har gedigen erfarenhet av att skräddarsy utbildningar i Pedagogik & Metodik för såväl specialister som tekniker, konsulter och interna kursledare. Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan inriktar vi utbildningen på den målgrupp vi jobbar med och deras verkliga utbildningssituationer. Det kan gälla att träna:

   • Specialister att planera och genomföra en intern utbildning inom ett visst område.
   • Konsulter och tekniker att genomföra en utbildning för kunder och slutanvändare.
   • Kursledare att öka sin skicklighet när det gäller pedagogik och metodik. Hitta nya metoder och infallsvinklar.
   • Chefer att utbilda och coacha sina medarbetare. Det kan gälla kundhantering, säkerhetsaspekter, värderingar, processer och policies.
   • Tekniska specialister och konsulter att presentera tekniska lösningar internt, lägga fram beslutsunderlag och förslag på ett lättförståeligt sätt för era kunder

   Other open courses

   International Business Negotiations

   This course will increase your negotiation skills and make you confident when negotiating in an international environment.

   Go to the course

   SWOT English Programme

   Psychology, communication & coaching for anyone who is interested in good working relations.

   Go to the course

   Digital! Personlig SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

   Go to the course

   Practical Psychology: Personal SWOT

   This seminar is for people who meet people, work with people, lead people and need to manage conflicts of interest.

   Go to the course