Få fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande! Gå till anmälan

Att se sina energitjuvar i ögonen

Att göra en personlig SWOT-analys (strengths-weaknesses-opportunities-threats)

Att få omge sig med människor som har den där positiva livsenergin, ett leende på lut och inställningen att allt går att lösa är verkligen värt sin vikt i guld. Ett möte med en sån person kan rädda hela dagen. Och vice versa; det är få saker som suger så mycket energi från oss som destruktiva konflikter. Vi har alla mött människor som omedvetet – eller medvetet – tar vår energi. En kollega kläckte idén att man borde forska på om det går att mäta effekten av negativitet i form av produktionsbortfall på arbetsplatsen. ”Om man kan komma fram till att stress orsakar 37% produktionsbortfall borde man väl kunna mäta procent ”tappade sugar” som energitjuvar orsakar på jobbet. Eller i livet”, sa han efter ett seminarium om ledarskap och konflikthantering vi hade genomfört.

Vi hade jobbat med en grupp konstruktiva, kloka chefer som verkligen hade lyft varandra under seminariet. En del av kursen handlade om konflikthantering.

”Tänk på en person som du har svårt för, som verkligen suger energi från dig. Det kan vara någon du har eller har haft en konflikt med. Det kan vara någon du jobbar med nu eller har jobbat med tidigare. Det kan också vara privat”, inledde vi det blocket med. Det blev plötsligt tyst i rummet, och atmosfären ändrades. När vi såg på våra deltagare syntes det på dem när den personen dök upp i deras tankar. Det kom ganska snabbt, de behövde inte tänka länge.

”Ta nu och skriv ner hur han/hon får dig att känna dig,” fortsatte vi. En del hade svårt att hitta orden, andra visste på en gång. De beskrivningar som kom var ”utmattad, frustrerad, iskall, tyst, en tagg i hjärtat, modstulen, uppgiven, energilös, likgiltig”. Alla hade olika uttryck, men andemeningen var densamma. Det var ett faktum att någon eller något kunde få till och med de säkra, trygga, positiva cheferna vi jobbade med att gå in i ett totalt motsatt sinnestillstånd. Deras ansikten speglade känslan de beskrev, deras röster och till och med deras rörelseschema hade ändrats. Negativ energi är kraftfulla fenomen.

Att förstå och kunna handskas med olika energier är helt avgörande för om vi ska kunna växa, klara oss i livet och på jobbet, vara hela och starka människor. Att ha en chef eller en kollega med bra energi gör att man uträttar underverk, älskar sitt jobb och trivs med sig själv. Att ha en chef eller kollega med negativ energi som letar fel, inte tror på en eller inte vågar ta beslut gör att man tappar sugen. Att ha kolleger, kunder eller motparter som underminerar en, bagatelliserar ens idéer eller bygger upp en bild av att allt är fel påverkar oss definitivt. Vi filmade våra deltagare och visade sedan filmen utan ljud för dem när de hade beskrivit sina personliga energitjuvar. De blev bestörta när de såg sitt kroppsspråk och sina ansiktsuttryck.

”Tänk nu tanken att den här reaktionen pågår under en längre tid. Hur tror du att den kommer att påverka dig mentalt? Fysiskt? Dina övriga relationer? Ditt liv utanför jobbet?” sa vi sen. Då började våra chefer nicka eftertänksamt.

”OK, vad gör man åt det då?” sa en person i gruppen. Jag förstod att någon av cheferna skulle komma med just den kommentaren. Det går inte att forcera diskussionen, man måste vänta tills den frågan ställs. Då vet man att kanalen är öppen och att man har sändningstid.

”Vår instinktiva reaktion är att hantera energitjuven. Och jag tänker säga det en gång till – man kan inte ändra andra. Det enda vi kan ändra är oss själva. Och vi kan inte gå genom livet och undvika konflikter och negativa personer. Vi kommer att råka ut för dem vare sig vi vill eller inte.  För att undvika att råka ut för samma mönster, samma situationer och samma sorts människor gång på gång måste vi ta reda på vad det är som gör att de kommer in under skinnet på oss. Först när vi förstår det kan vi undvika att ta skada, bli ett hjälplöst offer som tappar styrfart och energi. För att kunna göra det behöver vi börja med att förstå vilken sträng den här personen slår an i oss. Och sedan finns det en metod för att fälla upp en skyddsmur när vi mentalt blir angripna. Vi ska träna på den nu,” sa vi och såg energin komma tillbaka i ansiktena framför oss. ”Din värsta energitjuv kan användas som vägvisare”, sa vi. ”Det är något i den här personens beteendekatalog som ger dig en ledtråd till något du omedvetet bär på som du behöver göra upp med. Det kan till och med vara så att  du skulle behöva träna dig att använda samma sorts energi som den du blir utsatt för – inte till 100% men kanske till 2%.”  Och sen gick vi in i en intressant övningsfas, med glimten i ögat men djupt allvar under ytan. Vilket alla i rummet visste.

Då räckte en person upp handen och sa: ”Men om man nu har blivit anklagad för att vara en sån som kommer in i ett rum och tar över, om man påstås vara aggressiv eller att gå fram som en ångvält, fast man inte tycker det själv, vad gör man då?” Och det ledde oss in på diskussionen om primära och sekundära personligheter, eller medvetna och omedvetna sidor som vi alla går omkring med.

“Kontentan är att ju mera du förstår av dina egna reaktioner, desto bättre blir du på att inte låta känslorna ta överhanden, överreagera och låta dig bli styrd i fel riktning”, svarade jag. “Du blir också bättre på att förstå och hantera människor du möter, som chef, förhandlare, projektledare och kollega. Och givetvis kommer du att kunna hantera dina professionella och privata relationer bättre. Bygga upp energi och lösa konflikter. Målet är att kunna behärska situationen, veta hur du ska agera. Om du ändrar något hos dig själv kommer andra att reagera på den nya energi du skickar ut. Vilket kommer att vara det som gör att er relation blir annorlunda. Det låter enkelt – men det är det inte.”

”Har alla människor primära och sekundära personligheter?” frågade en av våra chefer. ”Jag vill ju vara en helgjuten, tydlig och pålitlig chef, inte ha en massa omedvetna hjärnspöken som man inte har kontroll på”, sa han leende med sin vänliga självironi.

”Vi har alla olika delpersonligheter inom oss, en del är vi medvetna om, andra trodde vi inte fanns förrän de kommer fram. Vi kan väl ta Dag Hammarskjöld som exempel. Han tog världens mest omöjliga jobb, generalsekreterare i FN. Han blev vald för att han sågs som en beskedlig och ofarlig byråkrat, men när han klev in i rollen kom helt andra sidor av hans personlighet fram. Han gjorde sig känd för mod, kompromisslöshet och integritet. Raka motsatsen till de sidor han hade visat tidigare. Han har skrivit en bok som heter ”Vägmärken”, som handlar om hans eget sökande. Läs den om du vill dela tankar med en annan person som verkligen hade många olika sidor”, sa jag och log tillbaka. “Ingen dum själsfrände att ha.”

Jag berättade inte att just den boken verkar följa mig genom livet. När jag som minst anar det visar det sig att en person jag träffar, i Kanada, Berlin eller Malmö, börjar prata om den. Själv fick jag den i present av en god vän som lever i en helt annan värld jämfört med mig. Och den verkar väcka många tankar hos dem som läser den.

Är du nyfiken nu? Det är en bra början…!

//Anne Neppare, Cognosis