Få fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande! Gå till anmälan

Internationell förhandlingsteknik på engelska

Business Negotiations

En företagsanpassad utbildning i Internationell förhandlingsteknik på engelska

5,0
Så säger våra tidigare deltagare

Anmälan

Våra kurser hålls både fysiskt och digitalt. Fysiska kurstillfällen äger rum på fina Åkeshofs slott. Digitala kurstillfällen sker över Teams.


  Bli kontaktad

  Vill du veta mer om kursen Business Negotiations? Fyll i din kontaktinformation nedan så hör vi av oss.

   Overview in English

   When you negotiate with clients, suppliers, project members or colleagues from other cultures, there are many things you need to know in order to maximise your chances of achieving a good result. During this course, you will be trained to plan your negotiation strategy and tactics so that you succeed on an international arena. You will get to know the fundamentals of international business code and analyse how to adjust your agenda accordingly. You will be practising your negotiation skills in realistic case studies, become aware of your strong sides and your weak sides. You will get personal feedback and coaching from an experienced international trainer. Vi ger er den kunskap och träning ni behöver för att lyckas med era förhandlingar på en internationell arena. Vi ger er verktyg för att lägga upp strategi, taktik och budgivning för den kultur ni förhandlar. Vi belyser skillnader i svensk “business code” och de oskrivna spelreglerna i den kultur du möter, så att du kan undvika fallgropar och dyrköpta misstag. Vi garanterar att era internationella förhandlare kommer att förstå en hel del saker som har gjort dem förbryllade tidigare. Vi har gedigen erfarenhet av att skräddarsy utbildningar i internationell förhandlingsteknik för säljare, chefer, inköpare och kundprojektledare från Sverige, Europa, Asien, USA, Sydamerika och Afrika. Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan specialanpassar vi innehåll och övningar efter de länder ni arbetar med, den “business code” ni kommer att möta, samt de specifika förhandlingar ni arbetar med. Det kan gälla försäljning, inköp, affärsmöten, samarbetsprojekt eller interna situationer inom en internationell organisation. När vi genomför en företagsanpassad utbildning i Internationell Förhandlingsteknik specialanpassar vi innehåll och förhandlingscase efter den den typ av förhandlingar, de länder och de situationer och tjänster ni arbetar med. Vi är kända för en bred och djup svensk och internationell kompetens inom affärskritisk kommunikation, som ger tyngd åt utbildningen och en hög verklighetsanpassning. Våra tränare är bland de skickligaste i Europa. De har gedigen kunskap om den affärskultur och de länder de arbetar med, i kombination med sin internationella erfarenhet.

   Efter kursen i Internationell Förhandlingsteknik har företagets nyckelpersoner:

   • blivit skickligare, säkrare och mera medvetna som förhandlare i en internationell miljö.
   • fått träning i förhandling och personlig feedback på sitt upplägg och agerande.
   • lärt sig att arbeta mer metodiskt när de förbereder en förhandling genom att ha en målsättning, en strategi och gjort en motpartsanalys.
   • kunskap om hur de genomför en förhandling på ett målmedvetet och drivande sätt.
   • lärt sig olika taktiker och vet vilken som fungerar bäst i en viss kultur.
   • lärt känna till de vanligaste förhandlingsknepen och fallgroparna, och veta hur de hanterar dem.
   • utvecklat sin personliga stil som förhandlare och vet vad som är deras starka sidor.
   • utvecklat sin skicklighet som förhandlare och vet hur de ska förhandla för att uppnå sina och företagets mål på en internationell arena.

   Ni kommer att märka resultat i organisationen efter den här utbildningen! Se även våra öppna/schemalagda kurser i t.ex International Business Presentations och International Customer Communication.

   Star Star Star Star Star
   Väldigt givande!

   ”Den kurs jag gick var otroligt givande och relevant för min position.och de utmaningar jag har”

   Ericsson

   Star Star Star Star
   Intressanta och inspirerande!

   ”Cognosis kurser är riktigt bra. Intressanta och inspirerande, extremt bra case. Kanonbra kursledare!”

   Schneider-Electric

   Star Star Star Star Star
   En fantastisk föreläsare!

   ”Kursen var en riktig ögonöppnare. En fantastisk föreläsare. Jag har fått en helt ny trygghet att luta mig mot i framtida förhandlingar. Tipsen, feedbacken och verktygen är ovärderliga för mig.”

   ICA Sverige

   Star Star Star Star Star
   Bland de bästa i utbildningsväg!

   ”Bland de bästa i utbildningsväg jag varit med om under mina 20 år i näringslivet. Grym lärare.”

   Vestas Northern Europe

   Star Star Star Star
   Kursen var helgjuten!

   ”Otroligt innehållsrikt! Cognosis kurs gav mig bra verktyg till mitt arbete. Jag känner mig stärkt i min roll, har fått en helt ny medvetenhet. Kursen var helgjuten.”

   Universitetssjukhuset i Linköping

   Star Star Star Star Star
   Har gett mig fantastiska möjligheter!

   "Sedan jag gick den första utbildningen har det gett mig fantastiska möjligheter både yrkesmässigt, globalt, affärsmässigt och privat."

   Telia Sonera

   Större grupp?

   Vid bokning av 3 deltagare utgår 10% rabatt på priset, vid 4-5 deltagare 15% rabatt och vid 6 eller fler deltagare 20% rabatt.

   Mål med kursen i Internationell Förhandlingsteknik

   Målet med denna intensivutbildning är att ge er verktyg och nycklar för att läsa av en motpart från en annan kultur, förstå innebörden i de olika signaler som ges och agera på rätt sätt i rätt situation. Det här är en utbildning som är ett måste för alla som förhandlar internationellt.

   Kursen i Internationell Förhandlingsteknik riktar sig till

   Detta är en kurs för alla som i sin yrkesroll måste kunna förhandla internationellt på ett professionellt, smidigt och målmedvetet sätt. Det kan gälla försäljning, inköp, projekt och problemlösning.

   • Vd, koncernledning och landschefer
   • Säljare, produktspecialister och kontoansvariga
   • Kundprojektledare
   • Inköpare
   • Tekniska specialister
   • Projektledare som jobbar internationellt, driver utvecklingsprocesser, löser problem och ska få till stånd landsövergripande beslut.

   Andra öppna kurser

   Retorik & Presentationsteknik

   Du kommer få lära dig hur du ska få fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande.

   Gå till kursen

   International Business Presentations

   Go to the course

   Practical Psychology: Personal SWOT

   This seminar is for people who meet people, work with people, lead people and need to manage conflicts of interest.

   Go to the course

   Ledarskap

   Kursen passar både erfarna chefer och nyblivna chefer eller specialister på väg in i en chefsroll.

   Gå till kursen