Få fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande! Gå till anmälan

Chefsutbildning - situationsanpassat ledarskap, teambuilding och konflikthantering

Chefsutbildningsprogram

Företagsanpassad

5,0
Så säger våra tidigare deltagare

Anmälan

Våra kurser hålls både fysiskt och digitalt. Fysiska kurstillfällen äger rum på fina Åkeshofs slott. Digitala kurstillfällen sker över Teams.










  Bli kontaktad

  Vill du veta mer om kursen Chefsutbildningsprogram? Fyll i din kontaktinformation nedan så hör vi av oss.





   Bli ännu skickligare i chefsrollen

   Att leda en grupp mot ett gemensamt mål kräver att man kan utöva ett gott ledarskap och få acceptans från alla i gruppen för sin ledarroll. För att agera säkert och rätt, behöver man som chef känna till grunderna inom gruppdynamik och kunna anpassa sitt ledarskap efter den fas gruppen är i. Man behöver också kunna tolka reaktioner och hantera konflikter på rätt sätt. Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan inriktar vi utbildningen på den chefsgrupp vi jobbar med och deras situation. När vi genomför en företagsanpassad chefsutbildning specialanpassar vi innehåll och case efter den den typ av situationer som deltagarna kommer att möta. Innan kursen genomför vi dessutom en deltagaranalys, och anpassar kursen efter nivån, erfarenheten och bakgrunden hos kursdeltagarna. Vi är kända för en djup kompetens och en bred erfarenhet, som ger tyngd åt utbildningen och en hög verklighetsanpassning. Våra tränare är erkänt skickliga och har en gedigen erfarenhetsbank, som gör att de kan ge råd, coacha och stötta era chefer på ett konstruktivt sätt. De kommer att få era chefer att förstå de mekanismer som styr i en grupp och hur man ska använda dem för att få en grupp att utvecklas på ett positivt sätt. Ni kommer att märka resultat i organisationen efter den här utbildningen! Se även våra kurser i Cross Cultural Communication och Internationell förhandlingsteknik

   Star Star Star Star Star
   Väldigt givande!

   ”Den kurs jag gick var otroligt givande och relevant för min position.och de utmaningar jag har”

   Ericsson

   Star Star Star Star
   Intressanta och inspirerande!

   ”Cognosis kurser är riktigt bra. Intressanta och inspirerande, extremt bra case. Kanonbra kursledare!”

   Schneider-Electric

   Star Star Star Star Star
   En fantastisk föreläsare!

   ”Kursen var en riktig ögonöppnare. En fantastisk föreläsare. Jag har fått en helt ny trygghet att luta mig mot i framtida förhandlingar. Tipsen, feedbacken och verktygen är ovärderliga för mig.”

   ICA Sverige

   Star Star Star Star Star
   Bland de bästa i utbildningsväg!

   ”Bland de bästa i utbildningsväg jag varit med om under mina 20 år i näringslivet. Grym lärare.”

   Vestas Northern Europe

   Star Star Star Star
   Kursen var helgjuten!

   ”Otroligt innehållsrikt! Cognosis kurs gav mig bra verktyg till mitt arbete. Jag känner mig stärkt i min roll, har fått en helt ny medvetenhet. Kursen var helgjuten.”

   Universitetssjukhuset i Linköping

   Star Star Star Star Star
   Har gett mig fantastiska möjligheter!

   "Sedan jag gick den första utbildningen har det gett mig fantastiska möjligheter både yrkesmässigt, globalt, affärsmässigt och privat."

   Telia Sonera

   Större grupp?

   Vid bokning av 3 deltagare utgår 10% rabatt på priset, vid 4-5 deltagare 15% rabatt och vid 6 eller fler deltagare 20% rabatt.

   Effekten av en specialanpassad chefsutbildning

   Efter en specialanpassad chefsutbildning har ni en god grund att stå på, som gör er starkare och skickligare i chefsrollen. Ni har fått verktyg, insikter och träning som gör att ni kan vara tydliga ledare, lösa problem på ett konstruktivt sätt och driva verksamheten framåt. Det övergripande målet med kursen är att man i rollen som chef, ledare och coach ska kunna agera så att den avdelning man leder fungerar optimalt:

   • arbetar mot samma mål
   • har tydliga spelregler
   • löser konflikter på ett konstruktivt sätt
   • har ett konstruktivt klimat.

   Vi kommer att träna era chefer att:

   • Förstå och identifiera de olika utvecklingsfaserna i en grupp, för att kunna anpassa sitt ledarskap efter gruppens fas så att det på bästa sätt leder gruppen framåt. Förutse vad som kommer att hända, bidra till och stödja processen på rätt sätt.
   • Ge feedback på ett tydligt och konstruktivt sätt.
   • Hitta sin personliga ledarstil, bli medveten om vad som är den egna styrkan och göra det bästa av sina förutsättningar.

   Chefsutbildning – målgrupp

   Utbildningen riktar sig till för alla som i sin yrkesroll ska leda en grupp människor, ledningsgrupper såväl som avdelningschefer och team-leaders. Kursen passar både nyblivna chefer och erfarna ledare.

   Andra öppna kurser

   Ledarskap

   Kursen passar både erfarna chefer och nyblivna chefer eller specialister på väg in i en chefsroll.

   Gå till kursen

   Practical Psychology: Personal SWOT

   This seminar is for people who meet people, work with people, lead people and need to manage conflicts of interest.

   Go to the course

   International Business Presentations

   Go to the course

   Förhandlingsteknik steg II

   Detta är en fördjupningskurs i förhandlingsteknik för dig som är en erfaren förhandlare.

   Gå till kursen