Få fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande! Gå till anmälan

Kalendarium för våra öppna schemalagda kurser

Här presenteras de kurser som genomförs i öppen schemalagd form. En schemalagd kurs är en ämnesorienterad, branschoberoende intensivutbildning som ger dig verktyg, träning och teknik i en stimulerande miljö. På en öppen kurs träffar du människor med olika yrkesroller, från olika företag och organisationer, som ger dig ett värdefullt erfarenhetsutbyte och insikt i andra branscher. Ert gemensamma fokus är att ni är i samma situation i er yrkesroll – ni ska driva möten, presentera förslag och information, förhandla fram avtal och lösningar, i Sverige eller internationellt. Våra öppna kurser har cirka 12 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling. Du får personlig coaching och feedback från en erfaren kursledare och dina kurskolleger.

Vi genomför öppna/schemalagda kurser inom våra kärnämnen. På en öppen kurs möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Nya kontakter knyts, och du får möjlighet till ett rikt erfarenhetsutbyte. Inför varje utbildningstillfälle genomförs noggranna deltagaranalyser, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Kursplats: Våra kurser hålls i högklassig, stimulerande miljö på närbelägna slott och herrgårdar (se vägbeskrivningar).

Kurstider: kl 9.00 – 17.00.

Kursavgift: Från 16 850 kr för tvådagars-kurser. I kurspriset ingår kursdokumentation, slottslunch, kaffe, aktuell facklitteratur samt en timmes personlig coaching efter avslutad kurs. Priserna är exklusive moms. Vid 3 bokningar utgår 10 % rabatt, vid 4-5 bokningar 15% rabatt och vid 6 eller flera bokningar 20% rabatt.

Rådgivning: Kontakta oss så hjälper vi dig att välja den kurs som skulle
passa dig bäst!

Anmälan: Du kan anmäla dig direkt på vår hemsida. Du kan också skicka ett
e-mail till info@cognosis.se eller ringa oss på 08-26 21 20.