Få fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande! Gå till anmälan

Framgångsrik affärskommunikation

För att vara framgångsrik i sin yrkesroll krävs det att man – förutom relevanta fackkunskaper – har förmåga att lägga fram sina synpunkter och förslag på ett tydligt och övertygande sätt, kommunicera, påverka och delta aktivt i beslutsmöten. Cognosis är kända för skräddarsydda, riktade utbildningar som ger en konkret verktygslåda, handfast hårdträning och personlig coaching.

Vårt uppdrag är att få dig att lyckas. Vare sig det gäller att driva affären eller utveckla och leda verksamheten. Vårt största intresse som professionella tränare är att se till att din kommunikativa förmåga blir ett affärskritiskt redskap.

En kompetent, stabil och välrenommerad utbildningspartner

Cognosis är specialiserade på verklighetsbaserade intensivutbildningar inom affärskommunikation – såväl svenska som internationella. Vi har funnits sedan 1993 och är medlem av SAUF, Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag. Vi har utbildat 1000-tals nyckelmedarbetare – ledningsgrupper, kundansvariga, tekniska kundprojektledare, chefer, inköpare och andra specialister – med väldokumenterat goda resultat. Vi anses som en kompetent, stabil och välrenommerad utbildningspartner.

Bred, verklighetsbaserad kunskap om svenskt och internationellt näringsliv

Vi är branschoberoende och arbetar med alla olika aktörer i näringslivet – säljare, kundansvariga och inköpare, chefer och medarbetare – vilket ger oss en unik erfarenhetsbank och insikt i de oskrivna spelreglerna som gäller i olika situationer, branscher och kulturer. Den kunskapsbanken får ni ta del av när vi genomför en utbildning för er. Några exempel på skräddarsydda utbildningar vi genomför:

 • Internationell kundkommunikation för kundansvariga och kundprojektledare
 • Key Account Management och säljteknik
 • Lyckade affärsförhandlingar för säljare och inköpare
 • Presentationsteknik och Retorik
 • Chefsutvecklingsprogram
 • Train the Trainer – effektiv intern kompetensöverföring.

Internationell kompetens

Att verka på en global marknad kräver andra kunskaper och andra beteendemönster än på sin hemmamarknad. En internationell, riktad utbildningsinsats gör att ni ger era nyckelmedarbetare, de som står i första linjen och möter kunden, maximal chans att uppfylla sitt uppdrag. Samtidigt svetsar ni samman era medarbetare från olika kontor och bolag, ger dem möjlighet att skapa nätverk och utbyta erfarenheter. Cognosis genomför internationella utbildningsprogram över hela världen, från Europa till Asien, Sydamerika, Nordamerika och Sydafrika, på engelska, spanska, franska, italienska, polska och ryska. Utbildningsprogrammet skräddarsys för ert företag, er verksamhet och er marknad. Några exempel på internationella utbildningar vi genomför:

 • International Sales Skills for Key Account Managers
 • International Customer Communication Skills for technical experts and customer project managers.
 • International Team Building for managers.
 • International Train the Trainer for superusers and managers.

Vår djupa internationella kompetens ökar era möjligheter att lyckas med era internationella affärsrelationer och satsningar.

Våra ämnesområden

 • Förhandlingsteknik
 • Internationell Förhandlingsteknik, på engelska och spanska
 • Försäljning, Key Account Management, på svenska, engelska och spanska
 • Presentationsteknik och retorik
 • International Business Presentations, på engelska, spanska och franska
 • Cross Cultural Communication & Teambuilding (på engelska eller spanska)
 • Förhandlingsteknik för kvinnliga förhandlare
 • Presentationsteknik och retorik för kvinnor
 • Presentationsteknik och pedagogik för utbildare/specialister inom näringslivet
 • Chefsutbildning: situationsanpassat ledarskap

Våra tränare

Cognosis välrenommerade kursledare är utvalda bland de bästa inom sina respektive områden. De har en akademisk utbildning, näringslivserfarenhet och dokumenterad pedagogisk skicklighet. Cognosis kursledare är kända för sitt engagemang och sin förmåga att ge varje deltagare konstruktiv feedback om hur man förbättrar sina personliga prestationer. Vi utbildar på svenska, engelska, spanska, franska, italienska, ryska och polska.

Organisationsnummer: 556672-1014

Lyssna på hur allt startade i podden: Framgångsrik eller Framgångslik