Få fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande! Gå till anmälan

Internationell Presentationsteknik på engelska

International Business Presentations

En företagsanpassad utbildning i Internationell Presentationsteknik på engelska

5,0
Så säger våra tidigare deltagare

Anmälan

Våra kurser hålls både fysiskt och digitalt. Fysiska kurstillfällen äger rum på fina Åkeshofs slott. Digitala kurstillfällen sker över Teams.


  Bli kontaktad

  Vill du veta mer om kursen International Business Presentations? Fyll i din kontaktinformation nedan så hör vi av oss.

   Overview in English

   When doing a business presentation at an international meeting, it is vital to be structured, convincing and absolutely clear – and know how to act on an international arena. This course will give you the tools and the training you need to present in English, understand international business code and avoid common pitfalls that most Swedes fall into. You will be working on your actual business presentations, get advice on how to express yourself, which words to use and which words to avoid in order to achieve maximum credibility and impact. You will be filmed when presenting and get personal feedback and coaching from an experienced international trainer. After this course, you will have a totally different approach when presenting at international meetings. Vi ger era säljare, chefer, konsulter, kundprojektledare och specialister den kunskap och träning ni behöver för att lyckas med sina affärspresentationer i internationella möten. Vi kommer att slipa kroppsspråket, förmågan att fånga publikens intresse och få fram ett glasklart budskap. Vi kommer att visa hur ni ska få en tydlig struktur och ta fram rätt innehåll för rätt målgrupp. Ni kommer att få en mängd värdefulla konkreta tips och personlig coaching som gör att ni påtagligt ökar er genomslagskraft, säkerhet och professionalism när ni presenterar på engelska eller spanska. Vi ger er tips om hur ni ska agera i den kultur ni jobbar med. Vi belyser skillnader i svensk “business code” och de oskrivna spelreglerna i den kultur ni möter, så att ni kan undvika fallgropar och dyrköpta misstag. Vi garanterar att ni kommer att förstå en hel del saker som har gjort er förbryllade tidigare. Vi har gedigen erfarenhet av att skräddarsy utbildningar i internationell presentationsteknik för säljare, chefer och kundprojektledare från Sverige, Europa, Asien, USA, Sydamerika och Afrika. Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan specialanpassar vi innehåll och övningar efter de länder ni arbetar med, den “business code” ni kommer att möta, samt de specifika möten och situationer ni arbetar med. Det kan gälla försäljning, affärsmöten, beslutsmöten, samarbetsprojekt eller interna situationer inom en internationell organisation. Vi är kända för en bred och djup svensk och internationell kompetens inom affärskritisk kommunikation, som ger tyngd åt utbildningen och en hög verklighetsanpassning. Våra tränare är bland de skickligaste i Europa. De har gedigen kunskap om den affärskultur och de länder de arbetar med, i kombination med sin internationella erfarenhet.

   Efter kursen i Internationell Presentationsteknik har ni:

   • blivit skickligare, säkrare och mera medvetna när ni presenterar på engelska i en internationell miljö.
   • fått träning och personlig feedback på ert upplägg och agerande.
   • lärt er att arbeta mer metodiskt när ni förbereder en presentation.
   • lärt er att hänsyn till de kulturella aspekterna och lägga fram förslag och information på rätt sätt.
   • kunskap om hur de man ska uppträda för att visa respekt och inge förtroende i den kultur ni jobbar med.
   • kunskap om de vanligaste fallgroparna, och veta hur ni ska undvika dem.
   • utvecklat en personlig stil som presentatör och vet vad som är era starka sidor.
   • blivit skickligare, säkrare och mera medvetna om vad som krävs i internationella affärsmöten.
   • insett hur ni ska lägga fram information och förslag för att uppnå era mål.
   • fått kunskaper och insikter i hur ni ska kommunicera i affärsmöten med kunder och kolleger från andra kulturer.

   Ni kommer att märka resultat i organisationen efter den här utbildningen! Se även våra öppna/schemalagda kurser i t.ex International Business Negotiations och International Customer Communication.

   Star Star Star Star Star
   Väldigt givande!

   ”Den kurs jag gick var otroligt givande och relevant för min position.och de utmaningar jag har”

   Ericsson

   Star Star Star Star
   Intressanta och inspirerande!

   ”Cognosis kurser är riktigt bra. Intressanta och inspirerande, extremt bra case. Kanonbra kursledare!”

   Schneider-Electric

   Star Star Star Star Star
   En fantastisk föreläsare!

   ”Kursen var en riktig ögonöppnare. En fantastisk föreläsare. Jag har fått en helt ny trygghet att luta mig mot i framtida förhandlingar. Tipsen, feedbacken och verktygen är ovärderliga för mig.”

   ICA Sverige

   Star Star Star Star Star
   Bland de bästa i utbildningsväg!

   ”Bland de bästa i utbildningsväg jag varit med om under mina 20 år i näringslivet. Grym lärare.”

   Vestas Northern Europe

   Star Star Star Star
   Kursen var helgjuten!

   ”Otroligt innehållsrikt! Cognosis kurs gav mig bra verktyg till mitt arbete. Jag känner mig stärkt i min roll, har fått en helt ny medvetenhet. Kursen var helgjuten.”

   Universitetssjukhuset i Linköping

   Star Star Star Star Star
   Har gett mig fantastiska möjligheter!

   "Sedan jag gick den första utbildningen har det gett mig fantastiska möjligheter både yrkesmässigt, globalt, affärsmässigt och privat."

   Telia Sonera

   Större grupp?

   Vid bokning av 3 deltagare utgår 10% rabatt på priset, vid 4-5 deltagare 15% rabatt och vid 6 eller fler deltagare 20% rabatt.

   Mål med kursen i Internationell Presentationsteknik

   Målet med denna intensivutbildning är att ge er verktyg och nycklar för att läsa av en kund eller kollega från en annan kultur, förstå innebörden i de olika signaler som ges och agera på rätt sätt i rätt situation. Det här är en utbildning som är ett måste för alla som arbetar internationellt. Det kan gälla att träna:

   • Säljare och kundansvariga att presentera företaget och ert erbjudande.
   • Säljteamet att tillsammans med teknisk specialist presentera ett förslag för en internationell kund.
   • Marknads- och säljavdelningen att genomföra en lyckad internationell produktlansering.
   • Kundansvariga att förklara en ny prismodell för en befintlig internationell kund och hantera frågor på ett bra sätt.
   • Chefer och projektledare att lägga fram beslutsunderlag på ett tydligt sätt i internationella möten.
   • Chefer och projektledare att få accept på förslag i ett internationelt möte..
   • Tekniska specialister och konsulter att presentera sig själv och sin kompetens för en ny internationell kund.
   • Säljare och tekniska specialister att presentera lösningar, beslutsunderlag och förslag för internationella kunder.

   Kursen i Internationell Presentationsteknik riktar sig till

   Detta är en kurs för alla som i sin yrkesroll måste kunna presentera information och förslag internationellt på ett professionellt, smidigt och vinnande sätt. Det kan gälla kundmöten, beslutsmöten, projekt och problemlösning.

   • Vd, koncernledning och landschefer
   • Säljare, produktspecialister och kontoansvariga
   • Kundprojektledare
   • Inköpare
   • Tekniska specialister
   • Projektledare som jobbar internationellt, driver utvecklingsprocesser, löser problem och ska få till stånd landsövergripande beslut.

   Andra öppna kurser

   UGL – Utveckling av Grupp & Ledare

   Ge dig själv chansen att stanna upp, se dig själv genom andras ögon, reflektera över dig själv, dina styrkor och behov.

   Gå till kursen

   Retorik & Presentationsteknik

   Du kommer få lära dig hur du ska få fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande.

   Gå till kursen

   Practical Psychology: Personal SWOT

   This seminar is for people who meet people, work with people, lead people and need to manage conflicts of interest.

   Go to the course

   Förhandlingsteknik steg II

   Detta är en fördjupningskurs i förhandlingsteknik för dig som är en erfaren förhandlare.

   Gå till kursen