Få fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande! Gå till anmälan

Frågor och svar om Personlig Swot – Intensivkurs i psykologi

Den 14-15 september går ”Personlig Swot – Intensivkurs i psykologi” på Ingarö, utanför Stockholm, en specialutvecklad kurs i beteendevetenskap och praktisk psykologi. Den kursen är en hybrid mellan psykologi, självkännedom, kommunikation och transaktionsanalys. Allt handlar om att förstå, läsa och hantera de individer som du möter i ditt jobb – och att känna dina egna drivkrafter, hinder och motivatorer. Till syvende och sist, bortom vår titel, ståndpunkt och uppdrag, är vi alla människor. Att förstå grundsubstansen i tillvaron är vad seminariet handlar om.

Här kommer nu svar på några av de frågor vi har fått:

  1. Vad är det för inriktning på kursen? Är det en utbildning som jag har nytta av i mitt jobb? Svar: Det här är en utbildning du definitivt har användning av i din yrkesroll. – Om du är chef, kundansvarig, förhandlare eller projektledare kommer den här utbildningen  att ge dig en ökad säkerhet och förmåga att läsa andra människor, vilket gör att du ökar din skicklighet att hantera känsliga situationer. En stor del av framgången i de yrkesrollerna bygger på att veta vad man ska säga och hur man ska framföra det.  Likaväl som att inse vad man inte ska säga, vad som kan göra att man ofrivilligt stampar på en öm tå hos en annan person. Om du är chef, ledare eller intern projektledare kommer den här utbildningen också att ge dig en ökad självkännedom och ge dig verktyg att hantera svåra situationer och individer som suger energi från dig, undvika låsningar och intressekonflikter. För att bli helgjuten och stark som ledare är det helt avgörande att man har en god självinsikt. Lika viktigt är det att kunna läsa av dina medarbetare och hantera dem på rätt sätt. Du behöver veta vad som motiverar – och demotiverar – dina medarbetare för att få dem att göra sitt bästa, få dem att utvecklas och vilja vara kvar. Det vanligaste skälet att man byter jobb är den närmaste chefen… Och att man känner sig fel hanterad.
  2. Blir det väldigt personligt? Svar: Det blir inte mer personligt än du känner för. Generellt brukar det vara så att ju mera man frågar och delar med sig, desto mera får man tillbaka. Men hela seminariet bygger på en stor respekt för varje persons integritet – så du väljer helt själv. Grundtanken är att vi fokuserar på självkännedom, motivatorer, drivkrafter och hur vi läser andra i vår professionella roll. Detta är inte primalterapi, som någon uttryckte saken… Samtidigt så är det ju så att ingen av oss lever i ett vakuum, utan vi har alla ett liv utanför jobbet. För att göra ett bra jobb måste man kunna hantera det som händer utanför jobbet också. Många aspekter från kursen kan du mycket väl tillämpa i övriga livet. Som chef, projektledare och förhandlare kommer du att ha stor nytta av att kunna förstå hur människor omkring dig mår utanför jobbet, givetvis.
  3. Kan man prata med kursledare lite enskilt om det dyker upp något speciellt man skulle vilja fråga om? Svar: Ja, absolut! Vi kan även ha en kontakt efter seminariet.
  4. Är ni två kursledare? Svar: Det är John Kent som är huvudkursledare och Anne Neppare kommer att vara med som resurs på denna kurs. Annes roll är att vara bollplank när vi kommer in på frågor som rör förhandling, ledarskap, internpolitik eftersom hennes huvudämne är förhandlingsteknik och retorik. Så du har tillgång till två bollplank/rådgivare på den här kursen. Förutom dina kursare, som lär ha en hel del erfarenheter och klokskap i bagaget.
  5. Om man är lite rostig på engelska, hur fungerar det? Svar: John har jobbat i Sverige under många år, och pratar en mycket klar, lättförståelig engelska. Det brukar inte vara några problem om du har hyggligt ordförråd. Övningarna kan man med fördel genomföra på svenska. Skulle det vara något som du behöver tolkningshjälp med, så är det Annes uppgift att bistå med det. Språket brukar inte vara något hinder, tvärtom.
  6. Vad är det för skillnad på UGL och Personlig SWOT? Om man har gå UGL, hur ställer ni er till det? Svar: UGL fokuserar på grupputveckling, gruppdynamik och ledarskap i förhållande till en grupp. Om du har gått UGL har du stor nytta av det i denna kurs. Personlig SWOT fokuserar på dig som individ, och hur du läser av och skapar relationer med andra på ett individuellt plan. Man kan säga att Personlig SWOT är UGL på individnivå.
  7. Om man bor i Stockholm, kan man åka hem på kvällen? Svar: Det allra bästa är om du kan avsätta dessa två dagar till att ägna dig åt kursen, reflektera, samtala med övriga kursdeltagare och utbyta erfarenheter, därför har vi valt internatform. Om det är så att du bor i närheten och behöver kunna åka hem på kvällen så går det dock givetvis bra.