Få fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande! Gå till anmälan

Inköparutbildningen utgör ett program bestående av ett valfritt antal delkurser (svensk eller internationell inriktning) som riktar sig till inköpare, kategorichefer, inköpsassistenter och alla som arbetar med supply and sourcing. Att kunna förhandla, sätta scenen och jobba aktivt med sina leverantörer och avtal är en förutsättning för att man ska lyckas i sitt jobb som inköpare.

Innehållet i inköparutbildningen skräddarsys efter ert företag, er bransch och de processer ni jobbar med på inköpssidan (supply chain etc). Hela utbildningsprogrammet bygger på verklighetsbaserade case och aktuella situationer, och ska ligga i linje med er strategi. Det kommer att ge en mycket realistisk träning och en utbildning som är dagsaktuell. Ni kommer att få möjlighet att finslipa strategi och taktik i en trygg miljö innan ni går ut i skarpt läge.

Kursledare finns tillgänglig som bollplank under tiden man går kursen, och hjälper deltagarna att använda verktyg, teknik och insikter från kursen i sin yrkesroll. Allt för att ni ska bli så framgångsrika och skickliga som möjligt som inköpare.

Översikt av de kurser som vanligtvis ingår i Inköparutbildningen:

Kurs I: Förhandlingsteknik, steg I
Inköparutbildningen inleds med Förhandlingsteknik, steg I. På den kursen kommer deltagarna att få effektiva metoder och träning för att öka sin skicklighet och målmedvetenhet som förhandlare. Man kommer att få verktyg för att att planera och genomföra sina förhandlingar, äga agendan och sätta scenen. Kursen bygger på verklighetsbaserade case, där man hela tiden omsätter teori i handling. Målet är att ha genomtänkt strategi, kunna läsa situationen och motparten och öka sina möjligheter att landa förhandlingen där man vill.

Kurs II: Påbyggnadskurs i Förhandlingsteknik, steg II
I påbyggnadskursen ökar svårigheten. Här går vi in på komplexare förhandlingar och förhandlar både i underläge och i överläge. Enskilt och i team. Ni kommer att få träna er att förhandla i aktuella, specialframtagna case, och tränar er att hantera svårare situationer, hot och tidspress. Deltagarna kommer att se vilka starka sidor de har som förhandlare, vilken som är deras primära förhandlarstil och vad man har för svaga sidor som förhandlare behöver se upp med. Man kommer också att få träning att upptäcka och hantera fallgropar i en förhandling.

Kurs III: Retorik
I den här delkursen får ni de retoriska verktygen ni behöver för att ta fram argument för er förhandlingslinje, er nulägesanalys eller era bud. Det kan också gälla att utarbeta en gemensam kommunikationsstrategi inför en förändring ni vill driva, för att kunna hitta rätt infallsvinkel och föra fram er ståndpunkt på ett vederhäftigt och övertygande sätt, samtidigt som ni får era leverantörer på din sida. Ni får också träna er att hantera invändningar och bemöta kritik på ett konstruktivt sätt. Lika viktigt är det att kunna föra fram dina idéer och förslag på interna möten, och få förståelse och accept på er linje.

Kurs IV: Presentationsteknik
Som inköpare behöver man vara en skicklig kommunikatör, både externt och internt. I vissa situationer behöver man kunna presentera en målbild och en kravspecifikation för sin leverantör för att säkerställa att de verkligen förstår kravspecen, leverabler och kriterier, vad man vill åstadkomma. I andra situationer behöver man kunna presentera en marknadsanalys eller andra fakta för att få leverantören att inse att deras förväntningar inte matchar dina. Som inköpare kan man också behöva presentera ett avtal eller en ny produkt internt för säljkåren eller andra intressenter. Att då kunna få fram sitt kärnbudskap på ett glasklart sätt, ha en röd tråd och framför allt ha ett lugnt, professionellt och säkert framförande är viktigt. Det tränar vi på i den här kursen.

Kurs V: Internationell Förhandlingsteknik
I den här delkursen går vi in på spelreglerna som gäller när man förhandlar på en internationell arena, på engelska. Man får träna sig att använda sin taktik och strategi i olika kulturer, och vi går in på “International Business Code”, så att man kan anpassa sin förhandlingsstil när man möter leverantörer från andra kulturer. Kursen genomförs på engelska med en erfaren, internationell förhandlingstränare.

Kurs VI: Personlig SWOT; praktisk psykologi och självkännedom
Fokus i Personlig SWOT (strengths – weaknesses – opportunities – threats) är praktisk psykologi på ett individplan, att förstå drivkrafter, motivatorer och hinder både hos sig själv och hos andra. Som inköpare måste man kunna bygga goda relationer både med leverantören och inom sitt eget företag. Det är viktigt att kunna hantera olika slags personligheter,  behålla sitt lugn och inte bli provocerad, även när det uppstår intressekonflikter. Med den här kursen i ryggen kommer man att förstå andra människor och sig själv på ett djupare plan, och därmed kunna överbrygga hinder och undvika onödiga konflikter. Det här är som en upplevelsebaserad UGL-kurs på individnivå.

Intresseanmälan till Företagsanpassat utbildningsprogram för Inköpare