Få fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande! Gå till anmälan

Kursinnehåll
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och modifieringar av innehåll i online-kurser.

Force Majure
Cognosis AB är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i fall då kurs helt eller delvis måste inställas p g a tekniska problem, föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om företaget självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Personuppgiftspolicy
Vi följer EU:s förordning, GDPR, vid hantering av personuppgifter i samband med kursadministration och utskick. Läs vår personuppgiftspolicy på vår hemsida.

Användning av Cognosis lärplattform
Köpt licens med unikt användarnamn och lösenord får endast tilldelas och användas av en enskild individ. Användarnamn och lösenord är konfidentiellt och får inte delges till tredje part. Cognosis äger rätt att när som helst göra licensen otillgänglig för din profil om misstanke om missbruk av obehörig person ges.

Tillgänglighetstid
Antal dagar du har tillgång till utbildningen är angivet på respektive utbildning.

Ångerrätt
För företagskunder är köpet bindande i samband med beställning.

För privatkunder gäller rättigheter enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda varor utan att ange någon anledning inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. För att returen ska vara giltig skall produkten vara oanvänd och ingen inloggning i läroplattform skett.